วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สอบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ทุกตำแหน่ง ล่าสุด

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครงาน 81 อัตรา ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค ทั่วประเทศ ((มีตำแหน่ง ปวส,ป.ตรี ทุกสาขา))


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งที่รับสมัคร
จำนวน
ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
1.เจ้าหน้าที่ธุรการ
2.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
3.นักพัฒนาสังคม
4.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
5.นักจิตวิทยา
6.นิติกร
7.พี่เลี้ยง
8.นักสังคมสงเคราะห์
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
-
 ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

วิธีการสมัครสอบ
วิธีการสมัคร การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัครสอบ
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสมัครสอบสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ชั้น 1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2651 7741

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์http://opp.go.th/ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เงื่อนไขการรับสมัครสอบ หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน/การคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ประกาศรับสมัครสอบ
รายละเอียด
เพิ่มเติม/ภาคผนวก
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-


ส่วนกลาง 9 อัตรา
ส่วนภูมิภาค 72 อัตรา
รายละเอียด  http://opp.go.th/webnew/main/news_list.php?type=12

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ทุกตำแหน่ง ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ครบทุกวิชาที่สอบ

-เป็นไฟล์ส่งทางอีเมลสามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
-ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD คณิตศาศตร์การคิดคำนวณ ราคา 679 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ
โดยชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ 
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน 


วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สอบกรมพัฒนาที่ดิน ล่าสุด

สอบกรมพัฒนาที่ดิน ล่าสุด
กรมพัฒนาที่ดินรับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา สมัครทาง internet 26 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2558
ไม่ต้องผ่าน ภาค ก เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิปริญญาตรี
กรมพัฒนาที่ดินรับสมัคร 5 อัตรา สมัครทาง internet 26 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2558
1 ตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

3 ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

4 ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน
สมัครทาง internet http://ldd.thaijobjob.com/ เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน” เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 58
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน ทุกตำแหน่ง ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
- ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551
เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล)
นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นิติกร
ข้อสอบอัตนัย
(1) ท่านมีความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดินอย่างไรบ้าง จงอธิบายมาให้เข้าใจ
(2) ยุทธศาสตร์เร่งรัดการพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีแนวทางการดำเนินงาน อย่างไรบ้าง
(3) จงอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงการประกันราคาข้าวของรัฐบาลชุดก่อนกับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
(4) จงอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(5)ให้ยกตัวอย่างและอธิบายเกี่ยวสถาบันเกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตรในภาครัฐบาลและเอกชน (อธิบายมาโดยละเอียด)
(6) จงอธิบายการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวทฤษฎีใหม่
(7) กรมพัฒนาที่ดินทำหน้าที่หลักอะไรบ้าง
(9) จงอธิบายเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการอนุรักษ์ดินและน้ำ
(10) การทำปุ๋ยหมักทางการเกษตรมีปุ๋ยหมักประเภทใดบ้าง
จำหน่ายเอกสารข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- เตรียมสอบเจ้าพนักงานการเกษตร
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
- ความรู้เี่กี่ยวกับเอกสารสิทธิที่ดิน
- แนวข้อสอบบเจ้าพนักงานการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน_อัตนัย
- แนวข้อสอบพนักงานการเกษตร
- แนวข้อสอบ พืชไร การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดินใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบเรื่องการเกษตร _อัตนัย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
ความรู้เี่กี่ยวกับเอกสารสิทธิที่ดิน
แนวข้อสอบ พืชไร การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ราคา 679 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน

สอบ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 72 อัตรา

สอบ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 72 อัตรา

รับเยอะ 72 อัตรา ทำงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค TOT รับสมัครงาน เปิดรับสมัคร Online สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 12 กรกฎาคม 2558.
ขั้นตอนการสมัคร
สมัครผ่านระบบ Online ที่เว็บไซต์ 
http://recruit.tot.co.th/> สมัครงาน ทีโอที สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 

รายละเอียด http://recruit.tot.co.th/job_doc/26062558/1.pdf
แนวข้อสอบบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ทุกตำแหน่ง ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด 
รวบรวมแนวข้อสอบเก่าและเนื้อหาที่ออกสอบประจำ ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย ประกอบด้วย
-แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา Aptitude Test
-แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ทีโอที
-ตัวอย่างข้อสอบเก่า TOT ข้อเขียน

*แนวข้อสอบเลือกตามตำแหน่ง เช่น
กลุ่มช่างและฝ่ายต่างๆ 
- งานด้านช่าง ส่วนระบบบำรุงรักษากลางนครหลวง ที่ 1 
- วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์ 
- งานด้านช่าง ส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอก ที่ 1.1 
- งานด้านช่าง ส่วนปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร ที่ 1.1 
- งานด้านช่าง ส่วนบริการลูกค้านครหลวง ที่ 1.1.1 
- งานด้านช่าง ส่วนบริการลูกค้านครหลวง ที่ 1.1.2 
- งานด้านช่าง ส่วนบริการลูกค้านครหลวง ที่ 1.1.3 
- งานด้านช่าง ส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอก ที่ 1.2 
- งานด้านช่าง ส่วนปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร ที่ 1.2 
- งานด้านช่าง ส่วนบริการลูกค้านครหลวง ที่ 1.2.1 
- งานด้านช่าง ส่วนบริการลูกค้านครหลวง ที่ 1.2.2 
- งานด้านช่าง ส่วนบริการลูกค้านครหลวง ที่ 1.2.3 
- งานด้านช่าง ส่วนอำนวยการฝ่าย ที่ 1.2

งานต่างๆ ฝ่ายต่างๆ ระบุได้
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานระบบฐานข้อมูล
- งานพัฒนาระบบงาน
- งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- งานระบบโครงข่ายปลายทาง
- งานควบคุมการติดตั้ง ตรวจแก้อุปกรณ์ปลายทาง
- งานระบบเชื่อมต่อโครงข่ายหลัก
- งานระบบสื่อสัญญาณโครงข่ายหลัก
- งานทราฟฟิค
- งานกำกับดูแลโครงข่ายและบริการ
- งานกำลังและระบบปรับอากาศ
- งานขายและการบริการด้านเทคนิค
- งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- งานขาย
- งานการตลาด
- งานขายและบริการ
- งานจัดเก็บเงินและใบแจ้งหนี้
- งานสนับสนุนการขายและบริการลูกค้า
- งานธุรกิจลูกค้าสัมพันธ์
- งานการเงินและการบัญชี
- งานการบัญชี
- งานงบประมาณ
- งานบริหารทรัพยากรบุคคล
- งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- งานกฏหมาย
- งานสัญญาและปรึกษาแนะนำ


จำหน่ายเอกสาร คู่มือสอบ แนวข้อสอบ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ทุกตำแหน่งUpdate!!
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ตรงทุกประเด็นที่สอบ
-ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายใน3ชม.)
-หนังสือ +Mp3  ราคา 679 บาท ส่ง EMS ทางไปรษณีย์  (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว)

สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ 
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ 
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน

http://www.topthaitest.com/read.php?tid=81148


วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สอบบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

สอบบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -30 มิ.ย. 2558
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -30 มิ.ย. 2558
ตำแหน่ง: ช่างฝีมือ,ช่างเทคนิค,วิศวกร
ระดับการศึกษา: ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 มิ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
ประกาศรับสมัคร | ใบสมัคร |
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 มิ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
ประกาศรับสมัคร | ใบสมัคร |
ตำแหน่ง: เลขานุการผู้บริหาร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
ประกาศรับสมัคร | ใบสมัคร |
จำหน่ายเอกสาร คู่มือสอบ แนวข้อสอบบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ทุกตำแหน่งUpdate!!
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ตรงทุกประเด็นที่สอบ
-ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายใน3ชม.)
-หนังสือ +Mp3 ราคา 679 บาท ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว)
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน

สอบกรมบัญชีกลาง สมัครทางอินเตอร์เน็ต

สอบกรมบัญชีกลาง สมัครทางอินเตอร์เน็ต
กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2558
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1.ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
จำนวน 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว
2.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ส่วนกลาง)
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2558 ที่เว็บไซต์ http://job.cgd.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ http://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/p…/082557/1434671621.pdf

จำหน่ายเอกสาร คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมบัญชีกลาง ทุกตำแหน่งUpdate!!
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ตรงทุกประเด็นที่สอบ
– ความรู้เกี่ยวกับ กรมบัญชีกลาง
– แนวข้อสอบเกี่ยวกับ กรมบัญชีกลาง
– การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม – ตอบ)
– ความรู้เรื่องการประสานงานและการจัดการองค์กร
– แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและสังคม
– สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
– นิติกรปฏิบัติการ
– นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
– นักบัญชีปฏิบัติการ
– นักวิชาการเงินปฏิบัติการ
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์

-ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายใน3ชม.)
-หนังสือ +Mp3 ราคา 679 บาท ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว)
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สอบกรมการพัฒนาชุมชน 200 อัตรา

สอบกรมการพัฒนาชุมชน 200 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบราชการ เพื่อเป็น อาสาพัฒนา ( อสพ. ) จำนวน 200 อัตราทั่วประเทศ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 มิถุนายน 2558
เปิดรับสมัคร วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
พิจารณาจาก การสอบภาคความรู้ความสามารถ (ข้อเขียน) และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศรับสมัคร 15-26 มิถุนายน  2558

เปิดรับสมัคร 15-26 มิถุนายน 2558

สอบข้อเขียน 19 กรกฎาคม 2558

เงินเดือน 15,000 บาท

เปิดรับสมัคร จำนวน 200 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ
ตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.)
จำนวน 200 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 15 -26 มิถุนายน 2558
ไฟล์รายละเอียดทั้งหมด

-บัญชีจัดสรร อสพ.รุ่นที่ 68 ของแต่ละจังหวัด http://www.cdd.go.th/news.php#
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ล่าสุดรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ตรงทุกประเด็นที่สอบ
– ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
– ถาม-ตอบ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 55-59
– แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน‏และแผนพัฒนา พ.ศ.2555-2559
– การพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
– บทบาท หน้าที่ อาสาพัฒนาชุมชน อสพ.
– แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
– รวมข้อสอบอาสาพัฒนาชุมชน
– สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก
– สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน


เป็นไฟล์ส่งทางอีเมลสามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD คณิตศาศตร์การคิดคำนวณ 
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ
โดยชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ 
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน 

http://www.topthaitest.com/read.php?tid=81139

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สอบตำรวจ สัญญาบัตร 58

สอบตำรวจ สัญญาบัตร 58
“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”
ตำแหน่ง: สอบเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มตำแหน่งรองสารวัตร ทำหน้าที่อาจารย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 
อัตราว่าง: 30
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกฯ
๑. ประกาศรับสมัคร ๑๙ มิ.ย. ๕๘
๒. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ๒๒ มิ.ย. – ๒ ก.ค. ๕๘
๓. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้สอบข้อเขียน,
ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน ๑๗ ก.ค. ๕๘
๔. สอบข้อเขียน ที่ มร. วิทยาเขตบางนา ๒๖ ก.ค. ๕๘
๕. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๓๐ ก.ค. ๕๘
๖. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๔ , ๖ ส.ค. ๕๘
๗. ประกาศผลรอบสุดท้าย (ผู้ได้รับคัดเลือก) ๒๕ ส.ค. ๕๘
๘. ผู้ได้รับคัดเลือก เข้ารับการฝึกอบรม ๓๑ ส.ค. ๕๘
Download รายละเอียดเพิ่มเติม โดย click link ข้างล่าง
๑. ขอบเขตวิชาสอบข้อเขียน
๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๓. มติ ก.ตร.ครั้งที่ 6/2552
(กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิปริญญาทางสังคมศาสตร์)
จำหน่าย หนังสือสอบ รองสารวัตร ทำหน้าที่อาจารย์ ตำรวจ
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ ราคา 679 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ
โดยชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
http://www.topthaitest.com/read.php?tid=81138